Monday, February 25, 2013


selamat tiba tiga belas

1.
selamat tiba tiga belas
dengan dura-luka
kauhadir untuk dibebat,
belati dusta semakin menyiat,
rostrum menjadi papan pemotong
daging darah sudara serpih selerak
bersama maruah bangsa, kian diselak –
yang tawa dan canda – siapa,
yang tangis dan kecewa – siapa,
yang tunggu-terkam, yang dungu-diam,
dalam kamar-samar-dengar
tawa dan tangis, canda dan kecewa
saling-silang menjadi mangsa.

2.
selamat tiba yang berhormat
bagaimana tinta-kata dahulu
sudah dibina menjadi kota,
bagaimana jambatan-jalan dahulu
sudah diturap, masih berkurap -
sergah seteru dengan laung yuda
tidak lengah untuk dijeda,
selamat yang berhormat, tugas digalas
diasap-wangi limau setanggi
dibalut dengan dewangga daulat
dari lembar perlembagaan martabat.

selamat tiba tiga belas,
selamat tiba yang berhormat.


-          w. b. rendra
Johor Bahru.

(Berita Harian Ahad, 24 Februari 2013)

No comments: