Wednesday, February 20, 2013


Setiap Setengah Windu (ii)

setiap setengah windu
purnama mengambang malu
-          tiga belas,
serigala masuk ke belantara
lapar mencari mangsa,
jaket bulunya ditukar –
ayam gigil kesejukan.

keluar dari belantara, masuk
ke kota-kota, masuk ke desa-desa,
jaket bulunya ditukar –
merpati geletar kesejukan.

serigala yakin meyakinkan,
dengan nyala nyalakkan
dari wadi ke wadi, dalam
dari gunung ke gunung, curam
dari gaung ke gaung, nyaring
(auwwo … auwwoo … auwwooo),
purnama mengambang penuh,
serigala berdiri di atas podium.

 -          w. b. rendra,
johor bahru.

(Mingguan Malaysia, 3 Februari 2013)

No comments: